انبارداری اختصاصی

آخرین اخبار آفتاب رسان و مقالات حوزه لجستیک، حمل و نقل و انبارداری

دهه 2010، دهه رشد تجارت الکترونیک

با توجه به آغاز سال 2020 و ورود به دهه ای جدید، زمان مناسبی است تا نگاهی داشته باشیم به دهه گذشته، دهه ای که با رشد و پیشرفت های قابل ملاحظه ای در تجارت الکترونیک همراه بود. هر ساله فناوری های جدید باعث در دسترس قرار گرفتن و پذیرفته شدن هر چه بیشتر خرید آنلاین می شد. در طول این...


مقایسه انبارداری اختصاصی، اشتراکی و عمومی

در دنیای پرشتاب و مصرف گرای امروزی، کسب و کارهایی که کانال های فروش چندگانه دارند، برای باقی ماندن در این فضای رقابتی باید از یک استراتژی انبارداری و توزیع مطمئن استفاده کنند. انبارها باید به طور موثر و کارآمد اداره شوند تا از هزینه های زنجیره تامین کاسته شود. اما کسب و کار...

\n \n \n \n\n