اینترنت اشیاء

آخرین اخبار آفتاب رسان و مقالات حوزه لجستیک، حمل و نقل و انبارداری

راهنمایی برای روش های انتخاب و بسته بندی سفارشات

روش های جمع آوری و بسته بندی سفارشات، یک علم و هنر است. مدیریت موجودی و نرم افزار جمع آوری و بسته بندی مناسب، به شما در ارسال سفارشات با حداکثر سرعت و دقت کمک می کند.در ادامه راهنمایی برای روش های جمع آوری و بسته بندی مرسولات و سفارشات شما آمده است.   جمع آوری، بسته بندی و...


لجستیک چیست؟ هر آنچه که باید از لجستیک بدانید

لجستیک یا لاجستیک، به طور گسترده به عنوان فرایند هماهنگی و جابجایی منابع، از قبیل تجهیزات، غذا، مایعات، موجودی، مصالح و افراد از یک نقطه به مقصد ذخیره سازی مورد نظر شناخته می شود. در اصل، لجستیک یک اصطلاح مربوط به مسائل نظامی بود که برای توصیف چگونگی به دست آوردن، ذخیره و...


3 روند پیشرفته فناوری در حوزه لاجستیک و حمل و نقل

تا چندین سال قبل، صنعت حمل و نقل بر پایه شیوه­ های حمل و نقل سنتی که در دهه 1980 یا 1990 پایه گذاری شده بود، اداره می شد، که دارای کاستی های فراوانی بود. این مساله تا حدودی باعث تغییرات و پیشرفت های چشمگیری در چگونگی درک صنعت لاجستیک و پاسخ به مطالبات مشتری ها شد. اگرچه استفاده از...

\n \n \n \n\n